Vi gjør oppmerksom på at etter Forskrift om elektrisk utstyr § 13 er vi pliktig til å informere våre forbrukere at salg og markedsføring av elektrisk materiell beregnet på å kunne inngå i et fast elektrisk anlegg kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. Unntatt fra dette er elektrisk materiell som utelukkende er beregnet for bruk i faste teleinstallasjoner. Copyright © 2000-2014 Www.24bildeler.se All rights reserved.

 

 

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra www.24bildeler.se til forbrukere. Sammen med din bestilling bekreftes disse gjennom en ordrebekreftelse, og utgjør det samlede avtalegrunnlaget. Betingelsene finnes kun på norsk, og vil oppdateres fortløpende. Vi leverer kun til Norge og Svalbard.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringslovenpersonopplysningslovene-handelsloven ogkredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS).

Definisjon av parter

Selger er: 24Autoparts. Zwluwlaan 48, 3121XX Schiedam, Nederländern E-post: info@24bildeler.se . Kjøper er den som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert i vårt system. Dette skjer først etter at din ordre er kontrollert av en av våre ansatte og du har fått en ordrebekreftelse (Dette er ikke den samme som bekreftelsen på at orderen er mottatt som sendes automatisk). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en bekreftelse på at ordere er motatt og ligger til godkjenning. Denne må leses nøye, og kontroller at den er i samsvar med din bestilling. Ved forbeholder oss retten til å slette ordrer med åpenbare feil.

Opplysninger gitt i nettbutikken

I samarbeid med våre leverandører skal vi gjøre vårt ytterste for å gi deg som kunde så korrekt informasjon som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.

Priser

Alle priser er Eksklusiv merverdiavgift. Ordrens totalkostnad vil fremkomme før bestilling, og skal inkludere alle utgifter som frakt, emballasje og eventuelle gebyrer, eksklusive, fortolling og tollavgifter.

 

OBS: Vi gjør oppmerksom på at ingen varer blir reservert på lager, hvis du betaler med forskuddsbetaling, før betalingen er registrert ankommet oss. I de tilfeller hvor en vare er blitt utsolgt i mellomtiden og ikke lar seg skaffe på nytt til samme pris, så vil vi kansellere orderen og refundere beløpet som er betalt inn på forskudd.

Levering og forsinkelse

Levering vil skje på den måten du har valgt, og til det tidspunktet angitt på ordrebekreftelsen. Dersom forsinkelse skulle oppstå, vil vi informere deg så snart vi har kunnskap om forsinkelsen, samt når levering kan skje. Du kan da kontakte oss for avbestilling eller endring til andre produkter.

Undersøkelse av produktene

Etter mottak av varen skal du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om pakken(e) har blitt skadet under transport eller ellers har mangler.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002

Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope reklamasjon. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler på et produkt må overbringes oss skriftlig, primært ved å søke om retur på vår web.

Bekreftelse (RMA nummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil sendes til den e-postadressen som er registrert på deg. Det vil også bli gitt informasjon om spesielle vilkår/håndtering av retursendingen, og om sendingen skal direkte til produsent eller samarbeidspartner. 

Dersom det ikke foreligger en mangel, vil selger kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Www.24bildeler.se, betaler ikke Www.24bildeler.se disse utgiftene.

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester, se unntak nederst. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Produkter som for eksempel blekkskrivere kan ikke returneres hvis blekkpatroner har blitt satt inn og skriveren har blitt tatt i bruk. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angreretten gjelder ikke for CD-plater, DVD-plater og datamaskinprogrammer når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.
Ved kjøp av produkter i elektronisk format (lyd- eller bildeopptak, datamaskinprogram, word-filer, pdf-filer ol.) faller retten til å angre bestillingen bort idet du har mottatt den elektroniske forsendelsen med filen på din server.

Ved spesialbestillinger, spesialkonfigurasjon og tilvirkingsvarer vil det bli belastet tilvirkingskost.

Personopplysninger

Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varer og kontakte deg i forbindelse med leveransen. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer oppbevares ikke av oss utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi logger også søk og klikk på produkter, for at vi skal lære hva du som kunde er ute etter. Dette gjør vi for å forbedre vårt utvalg og tilbud. Vi bruker også cookies.

Innrapportering av kringkastingsavgiften
Ved salg av utstyr som inneholder en fjernsynsmottaker (TV, Satellitt tuner, PC med tv kort og lignende) innrapporteres kjøpers navn, adresse samt kjøpsdato til NRK.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.
Www.24bildeler.se har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Priser og levering

  • Alle priser er oppgitt Eksklusiv. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
  • Vi endrer våre priser daglig, og tar derfor forbehold om endringer grunnet prisendringer fra våre leverandører.
  • Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
  • Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
  • Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.
  • Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Www.24bildeler.se sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Www.24bildeler.se ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos www.24bildeler.se, er ansvarlig for betaling iht. vilkårene. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens konto, herunder uvedkommende bruk.

Ekstraordinære forhold

Www.24bildeler.se er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

Www.24bildeler.se forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er www.24bildeler.se forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Www.24bildeler.se fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

Forbehold

  • Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer
  • Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende
  • 1GB tilsvarer 1.000.000.000 bytes når det gjelder harddisk kapasitet

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Www.24bildeler.se sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra www.24bildeler.se.